Foredrag

At drive virksomhed helhjertet

Vores virksomhed går meget godt, men kan ledere og medarbejdere gå på arbejde lidt mere Helhjertet?

Med arbejdsopgaver, trivsel og en modighedskultur, der bidrager til bæredygtige mennesker

Med mere mod, begejstring og samhørighed

Dette foredrag undersøger disse spørgsmål, og nærmer sig nogle svar, bl.a. med inspiration fra den anerkendte, amerikanske forsker Brené Browns 10 pejlemærker for det helhjertede liv” og med afsæt i en samarbejsdrevet innovationskultur.

Foredraget giver tilhøreren inspiration og stof til omtanke og eftertanke, og skræddersyes lige efter den kontekst det skal indgå i.

Vil du vide mere?

Se vores kursusoversigt her eller kontakt os for mere information.