Helhjertet kursusvirksomhed

Værdigrundlag

Frihed, mening, kærlighed, lyst, frivillighed, tryghed, mod, fællesskab, selvværd, nysgerrighed, livsduelighed, robusthed, oprigtighed, skabertrang, begejstring, flow, taknemmelighed, nærvær, autencitet.

Hvad vi står for

Vi skaber en ramme for omtanke og eftertanke. Vi stimulerer nysgerrigheden, og skaber grundlag for nye handlinger.

Hvad tilbyder vi

Vi faciliterer, inspirerer og udfordrer på en levende, autentisk og tryg måde.

Helhjertet er en nyopstartet kursusvirksomhed med det mål, at virksomheder og mennesker oplever, udvikler og handler helhjertet. Vi er 2 nordjyske ildsjæle, der forener psykologi, læring, udvikling, motivation, mindfulness, bevægelse og neuropsykologi til skræddersyede kurser og udviklingsforløb til enkeltpersoner, par og organisationer i virksomheden “Helhjertet Kursusvirksomhed”.

Det er for alle, der vil “Møde livet fuldt ud – med mod, begejstring, nærvær og oprigtighed”.

Virksomheden består af 3 enheder: Helhjertet Psykologvirksomhed, Helhjertet Læring og Helhjertet Kursusvirksomhed.

Psykolog Tina Ringer Mogensen står bag “Helhjertet Psykologvirksomhed” på Østerbrogade 52A i Nørresundby, hvor hun arbejder med enkeltpersoner, par og grupper, der ønsker at leve mere nærværende, autentisk, og mere åbne for glæden i livet. Dette foregår i mindre, intensive forløb, hvor vi “træner”, og har fokus på fremadrettet personlig udvikling.

Udviklingskonsulent Jannie Lynge står bag Helhjertet læring og bevægelse, og tilbyder konsulentbistand til skoler, institutioner og grupper, der er optaget af kropslige, æstetiske og kreative læringsprocesser. Hun danner legende ramme for en helhjertet læringskultur med krop, begejstring og mod til at fejle for både børn og personale.

Sammen står de bag  Helhjertet Kursusvirksomhed, Et nyt og eksperimenterende samarbejde i det Aalborgensiske udviklings-og læringsmiiljø, hvor de tilbyder kortere og længerevarende kurser og skræddersyede udviklingsforløb til enkeltpersoner, par og organisationer.

Baggrund for Helhjertet

At leve helhjertet er et stort vovestykke, og det kræver en anden definering af en god virksomhed eller et godt menneske end blot at have styr på det hele. Styr på målene, styr på familien eller medarbejderne, styr på økonomien, styr på fremtiden… Det handler om, at have en oprigtig lyst, og et mod til at lære, opdage og være nærværende ift os selv og andre, og så må vi erkende, at vi ikke kan nå alting, men må pege på det vigtigste, og gøre det med smittende og oprigtig entusiasme. Ellers bliver det i bedste fald lige meget, og i værste fald ødelæggende for os.

Der er i øjeblikket tendens til, at vi og de mennesker, der omgiver os, trækker i “perfektions-spændetrøjer”, der klemmer luften ud af os selv og vores nation, hvilket ikke blot ødelægger gode og innovative ideer, men kan være direkte dræbende for menneskes frihed, glæde, selvværd og fornemmelse af mening.

Vi bør se hinanden i øjnene, og undgå at bringe skam over os selv og andre, med bebrejdende øjne og ord som ”Hvorfor har du ikke” ”Jeg havde altså forventet at..”. Det danner basis for skam.

Den amerikanske forsker Brené Brown er verdenskendt forsker i skam, og konkluderer, at netop skammen er det mest ødelæggende for læring, og at det er umuligt, at være optaget sin egen og andres trivsel og udvikling, hvis vi udsætter hinanden for skam. Modgiften mod skam er det helhjertede liv der leves med mod, kontakt og medfølelse, mener Brene Brown.

  • Compassion (medfølelse med selv og andre)
  • Courage (Mod til at være den vi er)
  • Connection (At være i kontakt indadtil med os selv, og udadtil med andre og omverden)

For at mennesker og virksomheder skal udvikle sig, må man turde, at sætte sig selv i spil og på spil. Det tør man ikke, hvis man er bange for at virke forkert, for dygtig, for dum, for uperfekt,  og i bund og grund mangler troen på eget værd. Som Brené Brown konkluderer: “Vi kan ikke gardere os mod skam, men vi kan hjælpe hinanden med, at være mere modstandsdygtig overfor den”. For at opnå den robusthed må vi ikke altid bevæge os i den sikre, hjemmevante arena, hvor vi ved vi kan lukke munden på kritikere, og er sikre på at lykkes. For så vil vi aldrig opleve og lære, at vi er i stand til at vokse mere når vi vover…på mange planer.

Derfor behøver vi ikke fremstå som perfekte mennesker, der bliver i komfort-zonen, men vi må erkende vores egen menneskelighed og sårbarheder, der er grundlaget for ærlige relationer, og der vi har adgang til alle vores ressourcer. Lave fejl, sætte os på spil, vise følelser. Kort sagt må vi fremstå mere menneskelige og helhjertede, og Det er helhjertets mission at bidrage hertil.

Dette gør vi med afsæt i en pragmatisk, fænomenologisk, relationel, systemisk og neurologisk tilgang til udvikling og læring. Ved hjælp af teori og forskning, og vores brede erfaringer med mennesker og organisationer, udvikler og danner vi rammer for kurser, der vil veksle mellem oplæg og aktiviteter, handling og refleksion. Fordi vi tror på, at vi alle har ressourcerne, livskræfter og livsmod, der kan vækkes under de rette trygge og udfordrende rammer.

Vores baggrunde i psykologi, bevægelse, innovation, mindfulness og nyeste læringsteorier bringer vi i spil i nye samskabte kurser som vi helhjertet kan stå inde for.

Tina Ringer Mogensen: Helhjertet Psykologvirksomhed, Erhvervs psykolog, Mindfulness Instruktør, Imago Parterapeut/Workshop Presenter

Jannie Lynge: Helhjertet Læring og bevægelse. Cand. Merc. Læring og Forandringsprocesser, lærer, bevægelseskonsulent Rebild kommune, underviser UCN i idræt og innovation, håndboldtræner