Medarbejderudvikling

Konsulenthus Helhjertet hjælper med at sætte fokus på trivsel og udvikling af en modighedskultur i korte eller længerevarende forløb, der vil skabe grobund for, at medarbejdere trives, og har mod til at sætte både sine styrker og svagheder på og i spil.

I dialog med ledelsen skaber vi en ramme for en energisk og anderledes interaktion og refleksion hos den enkelte og mellem medarbejderne.

Der kunne indgå temaer som:

  • At skabe et trygt udviklings- og læringsmiljø, der skaber mulighed for at reflektere over og udtrykke roller, forventninger og udfordringer på alle niveauer i organisationen gennem bl.a. en struktureret lessons learned session efter aktivitet.
  • At skabe en positiv udveksling mellem medarbejderne på tværs af de daglige funktioner
  • Forstærke medarbejdernes indre- og ydre motivation med realistiske forventninger og håb for fremtiden.
  • At klæde ledere og medarbejdere bedre på til at opspore og italesætte tidlige tegn på stress og mistrivsel på en tryg måde.

Vil du vide mere?

Se vores kursusoversigt her eller kontakt os for mere information.