Medarbejderudvikling

Konsulenthus Helhjertet hjælper med at sætte fokus på trivsel og udvikling af en modighedskultur i korte eller længerevarende forløb, der vil skabe grobund for, at medarbejdere trives, og har mod til at sætte både sine styrker og svagheder på og i spil.

I dialog med ledelsen skaber vi en ramme for en energisk og anderledes interaktion og refleksion hos den enkelte og mellem medarbejderne.

Der kunne indgå temaer som:

  • At skabe et trygt udviklings- og læringsmiljø, der skaber mulighed for at reflektere over og udtrykke roller, forventninger og udfordringer på alle niveauer i organisationen gennem bl.a. en struktureret lessons learned session efter aktivitet.
  • At skabe en positiv udveksling mellem medarbejderne på tværs af de daglige funktioner
  • Forstærke medarbejdernes indre- og ydre motivation med realistiske forventninger og håb for fremtiden.
  • At klæde ledere og medarbejdere bedre på til at opspore og italesætte tidlige tegn på stress og mistrivsel på en tryg måde.