Organisationsudvikling

Verden er foranderlig, og det betyder, at vi som organisationer må søge et ståsted i det foranderlige og finde en balance mellem at “følge med” og “holde fast” i det vi finder vigtigst. Og så må vi også huske på, at en organisation og en global udvikling består af mennesker.

Konsulenthus Helhjertet kan yde konsulentbistand til ledelsen og bestyrelser, ift at opnå følgeskab blandt medarbejdere i forandringsprocesser. I dialog med ledelsen kan vi have fokus på temaer som:

  • Tryghed og trivsel blandt medarbejdere i forandringsprocesser
  • kommunikation, samarbejde, forventningsafstemning og kompetenceudvikling i forandringsprocesser
  • Medarbejdernes tryghed og retning samt en idé om at de har de fornødne kompetencer (eller bliver tilbudt dem)
  • En støttende, samarbejdende ”vi” kultur, at der er fornøden information samt klare forventninger til ønskede nye/ændrede/optimerede præstationer. Medbestemmelse og indflydelse er andre vigtige faktorer, der bidrager til at medarbejderen kan vælge at flytte sig fra modstand til commitment.
  • Udarbejdelse af handleplaner i forbindelse med forandringsprocesser.

Vil du vide mere?

Se vores kursusoversigt her eller kontakt os for mere information.